igra za djecu sunčica

Sunčica je obrazovna igra za djecu u dobi od 4 do 8 godina. Nastala je 1999. godine i jedan je od naših najprepoznatljivijih proizvoda. Tijekom igre lik Sunčice komunicira sa igračem i potiče na rješavanje zadatka. Uz Sunčicu djeca započinju osnove čitanja, rješavanje osnovnih matematičkih operacija te uče o prirodi, glazbi, svemiru, prometu, Hrvatskoj i Europi. Djeci želimo pružiti obrazovanje na zabavan način korištenjem tehnologije u koraku sa svjetskim trendovima. Sunčica je dostupna na Smart TV uređajima i Android mobilnim uređajima.